KS Eiendomsservice as er norges ledende innen legging av kunstgress på golfbaner.

Golfbaner i hele norden benytter KS Eiendomsservice til sine anlegg.

Vi legger også innendørs. på minigolfanlegg og simulatorer.

Vi samarbeider med Crisco Golf på levering av kunstgress.

Vi benytter kunstgress fra UNI SPORT, verden fremste kunsgressleverandør.